• Anonyme

    bonsoir tu va bien?

  • $$$$$_________________
    $$__$$________________
    $$__$$___$$$$___$$$$$_
    $$__$$__$$__$$__$$__$$
    $$$$$___$$__$$__$$__$$
    $$__$$__$$__$$__$$__$$
    $$__$$__$$__$$__$$__$$
    $$__$$__$$__$$__$$__$$
    $$$$$____$$$$___$$__$$
    ______________________________________________________________
    $$__$$______________________$$______________________$$____$$__
    $$__$$______________________$$______________________$$________
    $$__$$___$$$$___$$$$$____$$$$$__$$__$$___$$$$____$$$$$__$$$$__
    $$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$_$$$__$$__$$__$$__$$____$$__
    $$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$$_____$$__$$__$$__$$____$$__
    $$__$$__$$$$$$__$$__$$__$$__$$__$$______$$$$$$__$$__$$____$$__
    $$__$$__$$______$$__$$__$$__$$__$$______$$______$$__$$____$$__
    _$$$$___$$______$$__$$__$$__$$__$$______$$______$$__$$____$$__
    __$$_____$$$$___$$__$$___$$$$$__$$_______$$$$____$$$$$__$$$$$$
    ______________________________________________________________
    ___$$____$$$$_
    __$$$___$$__$$
    $$$$$___$$__$$
    ___$$_______$$
    ___$$_____$$$_
    ___$$_______$$
    ___$$___$$__$$
    ___$$___$$__$$
    ___$$____$$$$_

  • .•*˜ĴŐɎĘŬṤS ṰḚS ǷẴQṶẸS **.•*˜๑●
    ●☼✯•.ṒṆSOIREE .✯♥●♥
    •...(ړײ) ✯•. .•.•✯●♥

    _____$$$$$$$$____..(ړײ) _____$$$$$$$$
    ____$$$______$$________$$______$$$
    ___$$$$____ ____$$____$$________$$$$
    ____$$$______$$__$ $__$$______$$$
    ______$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$
    ______________$$$$____$$$$
    _________$$$$$$$$______$$$$$$$$
    _____ $$$ $$$$$___________$$$$$$$$
    __$$$$$$__§_______________§_$$$$$$ *
    _________§ŐɎĘŬḜṠ_ (l)___ §
    .________§ _________________ § *
    ________§._______ ḞḜṤ_ (l)_ .§
    ________§.__________________ § *
    ________§_______(l)_______ §
    _______.§____________________ § *
    _______$_____________________ §
    ______$______ǷẴQṶẸ_ (l)______ *
    _____§__________________________§
    ____$___§§§$$$§§§$§§§§§§§$§§§§§__§*
    ___$____§§§__________$_________§§
    __$§____________$L$_________ §§§§ *
    __§§§_____________$$$$$$$__________§§§
    $§_______________$$$$$___________$§ *
    _§$________________$$$$$_____________§§
    __$$§_______________$$$____________§$$ *
    ____$$$______________________$$$$
    _______§§§$$$$$$§§§§$$$$$$$$$§$