• Anonyme

  bonsoir tu va bien?

 • $$$$$_________________
  $$__$$________________
  $$__$$___$$$$___$$$$$_
  $$__$$__$$__$$__$$__$$
  $$$$$___$$__$$__$$__$$
  $$__$$__$$__$$__$$__$$
  $$__$$__$$__$$__$$__$$
  $$__$$__$$__$$__$$__$$
  $$$$$____$$$$___$$__$$
  ______________________________________________________________
  $$__$$______________________$$______________________$$____$$__
  $$__$$______________________$$______________________$$________
  $$__$$___$$$$___$$$$$____$$$$$__$$__$$___$$$$____$$$$$__$$$$__
  $$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$_$$$__$$__$$__$$__$$____$$__
  $$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$$_____$$__$$__$$__$$____$$__
  $$__$$__$$$$$$__$$__$$__$$__$$__$$______$$$$$$__$$__$$____$$__
  $$__$$__$$______$$__$$__$$__$$__$$______$$______$$__$$____$$__
  _$$$$___$$______$$__$$__$$__$$__$$______$$______$$__$$____$$__
  __$$_____$$$$___$$__$$___$$$$$__$$_______$$$$____$$$$$__$$$$$$
  ______________________________________________________________
  ___$$____$$$$_
  __$$$___$$__$$
  $$$$$___$$__$$
  ___$$_______$$
  ___$$_____$$$_
  ___$$_______$$
  ___$$___$$__$$
  ___$$___$$__$$
  ___$$____$$$$_

 • .•*˜ĴŐɎĘŬṤS ṰḚS ǷẴQṶẸS **.•*˜๑●
  ●☼✯•.ṒṆSOIREE .✯♥●♥
  •...(ړײ) ✯•. .•.•✯●♥

  _____$$$$$$$$____..(ړײ) _____$$$$$$$$
  ____$$$______$$________$$______$$$
  ___$$$$____ ____$$____$$________$$$$
  ____$$$______$$__$ $__$$______$$$
  ______$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$
  ______________$$$$____$$$$
  _________$$$$$$$$______$$$$$$$$
  _____ $$$ $$$$$___________$$$$$$$$
  __$$$$$$__§_______________§_$$$$$$ *
  _________§ŐɎĘŬḜṠ_ (l)___ §
  .________§ _________________ § *
  ________§._______ ḞḜṤ_ (l)_ .§
  ________§.__________________ § *
  ________§_______(l)_______ §
  _______.§____________________ § *
  _______$_____________________ §
  ______$______ǷẴQṶẸ_ (l)______ *
  _____§__________________________§
  ____$___§§§$$$§§§$§§§§§§§$§§§§§__§*
  ___$____§§§__________$_________§§
  __$§____________$L$_________ §§§§ *
  __§§§_____________$$$$$$$__________§§§
  $§_______________$$$$$___________$§ *
  _§$________________$$$$$_____________§§
  __$$§_______________$$$____________§$$ *
  ____$$$______________________$$$$
  _______§§§$$$$$$§§§§$$$$$$$$$§$